האם זהו ביקור חוזר שלך באתר זה?

התחבר כאן על ידי שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך
(הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות)עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות (חלון חדש)
יתכן וחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים
שכחת את שם המשתמש או את הסיסמה שלך?

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

הוראות התחברות למערכת:

* התחברות תלמידים
בשם משתמש: מ"ז (ללא 0 בהתחלה)
סיסמה: שקבלתם בתחילת שנה

* התחברות הורים
שם משתמש: כתובת המייל המלאה שניתנה לביה"ס (ללא אותיות גדולות במייל, ללא קו תחתי וללא נקודה לפני השטרודל בלבד)
סיסמה ראשונית: changeme