לוגו

בית הספר ממ"ד הניסויי בכפר אדומים הינו בית ספר, קהילתי, משותף לתלמידים חילונים ודתיים ומשרת כבית ספר אזורי לתלמידים המתגוררים בישובים משותפים בגוש אדומים – כפר אדומים, אלון, נופי פרת ומצפה חגית. בבית הספר לומדים השנה, תשע"א כ-650 תלמידים בכיתות א'-ח' ומצטרפים אליהם כ-35 תלמידים עולים שבאים ממרכז הקליטה במבשרת ציון.

לבית הספר מסורת ארוכה של טיפוח ערכים ייחודיים ולמידה איכותית, ובית הספר רואה עצמו מחויב למסורת זו, כמו גם לאמנה החדשה שנכתבה בשנת תשס"ב ובכתיבתה היו שותפים תושבים, הורים, חברי צוות והנהלת בית הספר.

מדיניות בית הספר כמוסד משותף לתלמידים דתיים וחילונים עץ

בבית הספר מתקיימת מסורת של חיים משותפים ולמידה המשלבת תלמידים שונים: מסורתיים, דתיים וחילונים. זהו מאפיין ייחודי ומרכיב זהות מרכזי הן של בית הספר והן של הישובים אותם הוא משרת. על בסיס עקרון זה בית הספר נבחר להיות בית ספר ניסויי בשנה 2007. מאז, ביה"ס מפתח על בסיס מוקדים של אחריות ומעורבות פנים חדשות לביטוי יהדות: לימוד של רב-שיח / דיאלוג בצורה בית מדרשית, ועדות מנהיגות ליישום ערכים ופרויקטים מיוחדים, תוכנית חודשי של ערך החודש, שפה חדשה של יהדות וישראליות במאה ה-21. בניסוי אנו בודקים את התלמיד וקשרו ליהדות. עד כמה הוראה לאחריות יהודית דיאלוגית מעורבות בקהילה וכו' משפיעים על בניית זהות התלמיד כיהודי וישראל במאה ה-21. סיסמת הניסוי הינה:

"היהדות שלי היא יהדות של אחריות, מעורבות, בלימוד דיאלוג ובמעשה בקהילה יהודית רב גונית."


בית ספר ירוק

ירוק

המשרד להגנת הסביבה מעניק מדי שנה הכרה ומענק כספי לבתי ספר וגנים העומדים במספר קריטריונים המעידים על התנהלות סביבתית ברת קיימא. בית הספר שלנו זכה להכרה זו לאחר מספר שנים של עשייה ירוקה. לצד התחייבות לצימצום משאבים וחיסכון בחשמל, מים, נייר, כמו גם הפרדת פסולת ומחזור. ישנם גם קריטריונים חינוכיים: קיום תכניות לימודים מיוחדות בשיכבת ג'-ד', פרויקט קהילתי בכיתות ה' וקיומה של ועדת איכות הסביבה.
אנו עושים מאמצים גדולים לעמוד בקריטריונים בבית הספר ומקווים שהמהלך כולו יהיה מקור להשראה ודוגמא לקהילות הישובים בכלל ולתושבים בפרט.


בית ספר הפועל בשילוב טכנולוגיות מידע מתקדמות

מחשב

משנת 2003 בית הספר מתקדם כל שנה בהוראה בשילוב טכנולוגיות מידע מתקדמות בהוראה ובערכה. המאמץ והעשייה במהלך השנים הביא לבחירתנו כ"בית ספר מדגים"(2010) מטעם משרד החינוך בתוכנית של 'התאמת מערכת החינוך למאה ה-21'.

תוכנית זו תאפשר לנו להפוך את ההוראה והלמידה המקוונת לחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה ולמידה בבית הספר. בכיתות בית הספר יותקנו מקרנים ולוחות אינטרקטיביים, המורים יצויידו במחשבים ניידים, ותלמידים יוכלו ללמוד בעזרת מחשבים ניידים בכיתות. בנוסף, זכינו להיות מנויים בשלושה אתרי תוכן: 'גלים', 'אופק מטח' ו'בריינפופ'.

אתר בית הספר ימשיך להוות כלי ליצירת קשר בין כל קהילת בית הספר (מורים - תלמידים - הורים) וכן מקום לפיתוח תוכניות למידה מקוונות, פיתוח מרחבי למידה לפי כיתות אם/ מורים מקצועיים, ותוכניות לימוד המשלבות כיתות מרוחקות בארץ ובחו"ל.

ההוראה והלמידה באמצעות טכנולוגיות מידע מתקדמות יהיו חלק מההוראה והלמידה שמתבצעת בבית הספר וישלבו כלים ותכנים שיהפכו את הלמידה לרלוונטית, עדכנית וחווייתית לתלמידים.

בהסתכלות וחשיבה מעמיקה יחד עם השקעה בתשתית נכונה ומתקדמת ביה"ס כפר אדומים בונה ומטפח תלמידים שיובילו את מדינת ישראל בעתיד.