כתובת: בית ספר ממ"ד כפר אדומים
כפר אדומים
מיקוד 9061800

טלפון: 02-5355285

פקס: 02-5356530

כתובת מייל: school-kfar@barak.net.il

כתובת דוא"ל של מנהלת מרכז ההפצה, יעל ניב: yaelniv.ka@gmail.com